چه روی داد؟

فکر می کنم در حقیقت این اتفاق روی داده است:

1-جماعت اندکی از افرادی که ضد این نظام هستند(منافقین:مجاهدان خلق سابق و بیگانگان)و افرادی که در داخل اصلا به پای صندوق های رای نرفته اند،بسیار مایل به براندازی حکومت هستند.

2-طرفدارن آقای موسوی که عده ی کمی هم نیستند،به نتیجه  ی انتخابات،معترضند(چه حق و چه باطل،این مورد بحث ما در اینجا نیست.)

3-جماعت اندکی که در گروه 1 قرار دارند از این فرصت سوء استفاده کردند،یعنی خود را در لباس طرفداران آقای موسوی جا زدند و به اغتشاش پرداختند،و از این کار،بهره ی فراوانی بردند:

الف:اگر خودشان می خواستند تنها به اغتشاش بپردازند به علت کمی تعداد،قادر به این کار نبودند ولی،با تحریک جوانان (از جمله طرفداران آقای موسوی)خیلی راحتتر و با قدرت بیشتر به تخریب و اغتشاش پرداختند.

ب:مبارزه با آنان به شدت مشکل شد،چون اگر قرار بود به آنان ضربه زده شود(از طرف نیروهای دولتی و مردم مذهبی)آنها طوری وانمود می کردند (و می کنند)که،مذهبیون و نیروهای دولتی دارند به مردم عادی و طرفدارن آقای موسوی ضربه می زنند(نه به آن عده ی اندک که حتی رای هم نداده اند.)

ج:اگر کسی از آنان کشته می شد،می گفتند،مردم عادی کشته شده اند.

 د:امکان درگیری نیروهای دولتی با طرفدارن آقای موسوی بالا می رفت،چون آن جماعت اندک،در بین این طرفدران هستند،پس واقعا،طرفدان آقای موسوی در معرض آسیب(توسط مذهبیون و نیروهای دولتی)قرار می گرفتند و این خود باعث خشم بیشتر طرفدارن آقای موسوی و اغتشاش بیشتر آنان می شد.

ه:با این طرفندها تفرقه ی شدیدی در مملکت حاکم می شد.

و:چون مذهبیون، بیشتر طرفدارن آقای دکتر احمدی نژاد بودند و طرفداران آقای مهندس موسوی،بیشتر جوانان آزادی خواه بودند(همه ی آزادی بد نیست،ولی آن جماعت اندک بیگانه،دست بر روی آزادی های ضد دین طرفدارن آقای موسوی گذاشتند و بر آن بیشتر تاکید کردند) می توانستند بین دین و حکومت شکاف ایجاد کنند و آزادی خواهان و طرفدارن آقای موسوی را از مذهب و مذهبیون متنفر نمایند.

ز:چون جامعه ی ما دارای یک حکومت دینی است،با این کار ها،می توانستند،فضا را برای سرنگونی این حکومت و برقراری یک حکومت جدای از دین(سکولار) یا ضد دین(لائیک)مهیا کنند.

ح:جامعه ی سکولار یا لائیک،بهتر می تواند با کشورهای غربی روابط داشته باشد،چون همسو با آنان است،پس دو حالت دارد،یا آنها تو را می خورند یا با آنها می خوری(یا بر سر سفره ی تو می نشینند یا لا اقل با تو همسفره می شوند و تو را نیز بر سر سفره ی خود می نشانند،واضح تر بگویم،از نظر آنان یا باید بخوری یا خورده شوی،یا جزو آنان می شوی و با آنها،دیگران را می خوری،ویا این که تو را می خورند ولی تکه استخوانی هم جلوی تو می اندازند.)

متاسفانه به بسیاری از خواسته های خود رسیدند.

 

یا علی ،التماس دعا

پس خواهشمندم بین طرفدارن آقای موسوی و منافقین(مجاهدین خلق)و مزدوران غربی(به خصوص انگلیس)تمایز قائل شوید. همین اشتباه و خلط مبحث،بیگانگان را در ایجاد تفرقه موفق کرد.

اگر دیدید که این مطلب عقلانی و بی طرفانه است و به حقیقت اشاره دارد،آنرا برای دوستان خود بازگو کنید.

/ 0 نظر / 32 بازدید