میلاد مسعود حضرت علی علیه السلام مبارک

بسم الله الرحمن الرحیم

 

میلاد مسعود حضرت علی علیه السلام مبارک باد.

 

ای هستیَم ممسوس ِ تو1، عشّاق ِ حق ، ناموس ِ تو /

 مهدیّ ِ ما طاووس ِ تو ، شاها،علی ّ مرتضی

 

ای جان ِ تو در راه  ِ حق ، افلاک ِ عُلیا از تو شَق2 /

یُمنَت به پیغمبر ، عَرَق 3، شاها،علی ّ مرتضی

 

نور ِ تو بر هستی، شَرَف ، طور ِ یَمین4،خاک ِ نجف /

کلّ ِ جهان بر تو، صدف ، شاها،علی ّ مرتضی

 

نور ِ خداوند ِ علیّ، نام ِ تو از نامش ،علی 5/

 از فضل ِ حق،هر دَم ، سَخی ، شاها،علی ّ مرتضی

شاه  ِ زمینیّ و زمان ، هر جا رَوَم،تو در عَیان /

برتر ز حدّ هر مکان، شاها،علی ّ مرتضی

 

ای جاذب ِ هر عارفی ، فضل ِ تو بر هر کاشفی /

 ای تو حفیّ 6، ای تو صفیّ 7، شاها،علی ّ مرتضی

 

ای عاشقان،در کوی تو،نور خدا،بر روی تو /

سوی جهان بر سوی تو ، شاها،علی ّ مرتضی

 

در غزوه ها ، سردار ِ ما،دلسوزتر در کار ِ ما /

 ای در دو عالم ، یار ِ ما، شاها،علی ّ مرتضی

 

ای فاتح  ِ عیّار ما،دُردی کش ِ قهّار ما /

 معشوقّ ما،دلدار ما، شاها،علی ّ مرتضی

 

عیسی و موسی،خدمتت،جبریل و فُطرُس،بر دَرَت /

 کاووس ها خاکسترت، شاها،علی ّ مرتضی

 

لُکنت بُوَد بر جان ِ من ، شرمندگی از آن ِ من /

 امّید تو بر جان و تن ، شاها،علی ّ مرتضی

 

الحمد لله رب العالمین

الّذی جعلنا من المتمسّکین بولایة علی ابن ابی طالب علیه السلام

 

1-     اشاره دارد به اینکه عالَم، ممسوس علی علیه السلام است.

2-     یعنی آسمان ها  از  وجود گرانسنگ تو از هم شکافته شده اند.

/ 0 نظر / 59 بازدید